Curtea de Conturi operează fără anestezie.

Curtea de Conturi operează fără anestezie.

Pe Codruţa-managerul Spitalului Sf Pantelimon, o aşteaptă un dosar penal

Controlorii Curţii de Conturi au „operat pe viu“ registrele Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon şi au descoperit că verişoara Codruţa nu vrea să le dea hârtiile la verificat. A zis ea că Mândrilă a bântuit-o și de aia nu a dat nicio coală de hârtie, dar controlorii nu și nu!

„Au fost întâmpinate dificultăți care au făcut imposibilă planificarea acțiunii de control, și au condus la limitarea semnificativă a sferei de exercitare a controlului, cauzate de punerea la dispoziție cu întârziere, sau nepunerea la dispoziție a informaţiilor, datelor, actelor și documentelor solicitate“ scrie negru pe alb în raportul Curţii de Conturi. Și așa am aflat că patroana de spital județean Codruţa Neagu a angajat la Spitalul Judeţean, fără concurs, numai puţin de 78 persoane, pe perioadă determinată de până la 6 luni. Nu se cunoaşte situaţia posturilor ocupate prin detaşare pe perioada stării de urgenţă! Auditorii publici externi au fost în imposibilitatea de a aplica procedurile de audit considerate ca fiind necesare pentru verificarea majorităţii activităţilor derulate de Codruţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani.

Așteptăm cu nerăbdare comunicatul scris de Irimia în care să explice cu gurița Codruței de ce informațiile solicitate de controlori nu au fost puse la dispoziția acestora așa cum prevede legea. Cel puțin așa este consemnat în cuprinsul Notei de control întocmită de Camera de Conturi Vrancea și comunicată Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani sub nr. 10226/2.6.2020. În raport, echipa de control arată că managerul Codruţa, nu a pus la dispoziția echipei de control actele și documentele referitoare la utilizarea  resurselor financiare pe perioada stării de urgență şi nici informații cu privire la sumele primite sub formă de transferuri, subvenții sau alte forme de sprijin financiar pentru acțiunile specifice stării de urgență.

„Valoarea totală a angajamentelor legale încheiate în perioada stării de urgență, conform datelor comunicate de Spital, cuprinse în Anexa nr. 2 – Situația privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor specifice situației de urgență, este de 3.901.335 lei. Plățile efectuate în aceeași perioadă, aferente angajamentelor legale încheiate pentru achiziții specifice, generate de pandemia COVID-19, au însumat 870.317 lei. Nu au fost transmise echipei de control informațiile solicitate prin Anexa nr. 9 – Situația privind sursele de finanțare aferente achizițiilor/necesarului pe perioada stării de urgență. Conform datelor comunicate de către reprezentanții entității controlate, înscrise în Anexa nr. 5 – Situația donațiilor/sponsorizărilor primite în perioada 15.3 – 15.5.2020 (anexă fila nr. ……..), Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani a beneficiat de resurse, sub aceste forme, în valoare totală de 460.338 lei, din care:

-plăți în bani, în sumă totală de 8.300 lei;

-echipamente medicale, în valoare de 409.526 lei;

-alte bunuri, în valoare totală de 42.511 lei.“, se spune în raport.

Raportul Curţii de Conturi abundă în exprimări de genul „ informațiile solicitate nu au fost puse la dispoziția echipei de control“ fapt care este de natură să ne lămurească, dacă mai era cazul, cu privire la incompetenţa Codruţei Neagu, verişoara prefectului Gheorghiţă Berbece, numită manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon. Nimeni nu ştie când se va face lumină în acest caz dar așteptăm cu interes raportul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean controlat de PNL care să propună ministrului sănătăţii Nelu Tătaru demiterea conducerii spitalului.

Având în vedere că pentru o chestiune similară în cazul managerului Mîndrilă Consiliul de Administrație în frunte cu penelista Janina Lazăr a propus demiterea, pentru a nu se mai pricopsi cu încă un dosar penal pentru abuz în serviciu trebuie ca și în cazul Codruței să se aplice aceeași formulă.

Oricum, din spusele avocaților cărora le-am prezentat notele obținute, managerul spitalului se va alege cu încă un dosar penal pentru că refuzul de a da Curții de Conturi documente este infracțiune și se sancționează penal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *